بطری 300 سی سی چهارگوش

بطری 300 چهارگوش

بطری 300 سی سی چهارگوش شفاف و سفید دهانه 28 میلیمتری