بطری 250 سی سی قوس دار

بطری 250 قوس دار

بطری 250 سی سی قوس دار شفاف و قهوه ای (داروئی) دهانه 28 میلیمتری