پمپ دوشی محلول ضدعفونی کننده و پمپ دوشی وارداتی

پمپ دوشی سفید – پمپ دوشی محلول ضد عفونی کننده

پمپ دوشی – رقیق پاش دوشی سفید دهانه 28 پمپ دوشی محلول ضد عفونی کننده سفید

پمپ دوشی – رقیق پاش دوشی سفید دهانه 28

اسپری دوشی، پمپ اسپری، پمپ دوشی، پمپ اسکراب دست و پمپ دوشی محلول ضدعفونی کننده با دهانه 2.8 سانتی متر یا 2.8cm  یا 28mm و ارتفاع درب بطری مناسب 410 میلیمتر . خرید و فروش پمپ دوشی – رقیق پاش دوشی سفید دهانه 28

پمپ دوشی محلول ضد عفونی کننده سفید

 

رنگ

سفید

اندازه دهانه

28 میلیمتری

به بالای صفحه بردن