بطری پت کوچک 25 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتری شفاف

بطری پت 25 سی سی گرد شفاف

بطری 25 سی سی پت گرد دهانه 28 میلیمتری شفاف

بطری پت 25 سی سی پت گرد دهانه 28 میلیمتری شفاف

0.025 لیتر معادل 25cc  عموما جهت مصرف داروئی(دارویی) با دهانه بطری  2.8 سانتی متر یا 2.8cm  یا 28mm  به شکل بطری گرد و بطری شفاف و بطری پت دارویی است.

جهت دریافت کد تخفیف برای تیراژ با ما در تماس باشید.

بطری پت کوچک 25 سی سی پت گرد دهانه 28 میلیمتری شفاف
رنگ

شفاف

اندازه دهانه

28 میلیمتری

به بالای صفحه بردن