پمپ غلیظ پاش

نام محصول: پمپ غلیظ پاش، پمپ، پمپ صابون مایع، پمپ لوسیون، 
مشخصات فنی: دهانه 28, 24، دهانه 28 , 24 میلیمتر، ارتفاع دهانه بطری 410 میلیمتر، ∮28/410 ، ∮24/410

غلیظ پاش، پمپ غلیظ پاش اسپری، پمپ، پمپ غلیظ پاش، پمپ لوسیون، دهانه 28، دهانه 28 میلیمتر ∮28/410
قطعات داخلی یک غلیظ پاش(این تصویر مربوط به یک مدل نمونه بوده و ممکن است در مدلهای مختلف متفاوت باشد)
به بالای صفحه بردن