پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist) در چه قطعاتی متفاوت هستند و انواع مختلف آن به چه شکل هستند؟

انواع مختلف اسپری رقیق پاش انگشتی (Mist)
انواع مختلف اسپری رقیق پاش انگشتی (Mist)
الگوی مختلف پاشش در پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist) :

از آنجا که تنوع مختلفی از الحاقی(نازل) قابل استفاده است، الگوی اسپری می تواند باریک، متوسط، پهن یا حتی بسیار پهن باشد.

الگوی مختلف پاشش در پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist)
الگوی مختلف پاشش در پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist)

نسخه ویژه دیگر پمپ رقیق پاش انگشتی نسخه وارونه است. در این حالت می توان از این نوع اسپری درهمه زوایای 360 درجه ای استفاده کرد و استفاده از این نوع پمپ را در مواردی نظیر محلول ضد آفتاب و مواد دافع پشه و.. با داشتن این خاصیت بسیار آسان و راحت میکند.

انواع الحاقی(نازل) پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist)
انواع الحاقی(نازل) پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist)

پمپ رقیق پاش انگشتی از 50 میکرو لیتر تا 300 mcl  دارای خروجی های مختلف هستند که به این معنی است که تقریباً برای تمام محصولات می توان اسپری تهیه کرد.

دیگر اینکه پمپ رقیق پاش انگشتی را می توان با تنوع زیادی طرح مختلف در درپوش تهیه کرد. متداول ترین اندازه های قطر درپوش   410-18، 410-20، 410-24، 410-28  است که می تواند دارای بدنه بیرونی صاف یا آجدار باشند.

انواع شستی فلزی در اسپری رقیق پاش انگشتی (Mist)
انواع شستی فلزی در اسپری رقیق پاش انگشتی (Mist)
انواع درپوش گرد و غبار اسپری رقیق پاش انگشتی
انواع درپوش گرد و غبار اسپری رقیق پاش انگشتی
انواع شکل شستی پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist)
انواع شکل شستی پمپ رقیق پاش انگشتی (Mist)
محصول با غلظت متفاوت در اسپری رقیق پاش انگشتی (Mist)
محصول با غلظت متفاوت در اسپری رقیق پاش انگشتی (Mist)
بطری شیشه ای به همراه اسپری رقیق پاش
بطری شیشه ای به همراه اسپری رقیق پاش

این اطلاعات فنی به صورت و الزاماً محصولات این شرکت(بطری و انواع پمپ ها و اسپری ها و تریگر و...) مطابقت صد در صدی را ندارند.

به بالای صفحه بردن