پمپ رقیق پاش، محلول پاش، انگشتی

نام محصول : پمپ رقیق پاش، اسپری رقیق پاش، محلول پاش، اسپری انگشتی، اسپری میست، Fine Mist Sprayer
مشخصات فنی محصول: بطری با دهانه 18، 20، 24، 28 ارتفاع درب 410 ، دهانه های بطری اسپری دار 18 میلیمتر، 20 میلیمتر، 24میلیمتر، 28 میلیمتر و ارتفاع درب در بطری 410 میلیمتر،  ∮18/410, ∮20/410 ,∮24/410, ∮28/410 
این اسپری مناسب برای پاشش انواع مایعات رقیق بخصوص محلول ضد عفونی می باشد و محصولی مناسب برای مبارزه با کرونا است. به صورت معمول بر روی بطری ها با حجمهای مختلف نظیر 60 سی سی، 120 سی سی، 250 سی سی، 500 سی سی

 

اسپری رقیق پاش معمولا به رنگ سفید می باشد ولی در صورت سفارش در رنگهای دیگر قابل عرضه خواهد بود.

به بالای صفحه بردن