پمپ مینی تریگر

نام های کالا: اسپری تفنگی، پمپ اسپری، پمپ تفنگی، پمپ رقیق پاش، پمپ مینی تریگر، تریگر ، اسپری پلاستیکی 
مشخصات فنی کالا به صورت متداول: دهانه 24، دهانه 24 میلیمتر، رقیق پاش، مینی تریگر، ∮24/410، تریگر با دهانه 24 میلیمتر و ارتفاع درب بطری 410 میلیمتر  

رنگ مینی تریگر بر حسب سفارش مشتری قابل تامین خواهد بود. 

به بالای صفحه بردن