گیج اندازه گیری دهانه بطری پت و درپوش بطری

در فایل  PDF زیر برگه ای جهت پرینت خدمتتان اراِئه شده است که معیار(گیج) جهت اندازه گیری دهانه انواع بطری ها نظیر بطری پت و بطری پت آب پاش و بطری پلی اتیلن و شیشه ای و… و درپوش و یا در و یا اسپری و یا پمپ مربوط به آن به عنوان مرجع خدمتتان تقدیم شده است.

با توجه به دستوالعملهای زیر جهت اندازه گیری بطری های پت، پلی اتیلن و بطری پت آب پاش و… اقدام نمایید:

بطری پت آب پاش و نحوه اندازه گیری دهانه
جهت دانلود کلیک فرمایید

این اطلاعات فنی به صورت و الزاماً محصولات این شرکت(بطری و انواع پمپ ها و اسپری ها و تریگر و...) مطابقت صد در صدی را ندارند.

به بالای صفحه بردن