بطری اسپری دار رقیق پاش انگشتی
تولید بطری پت(PET) وعرضه و اسپری رقیق پاش، غلیظ پاش و تریگر، اطلاعات بیشتر:
قبل
بعدی

اندازه گیر دهانه بطری و درِبطری

دانلود گیج (اندازه سنج) جهت اندازه گیری دهانه بطری و در بطری(درپوش، اسپری، پمپ و..) و نحوه استفاده از آن
به بالای صفحه بردن